-->  มีหนังสือจำนวน 1926 ฉบับ

ยังไม่รับ 534 ฉบับ
21 มิ.ย. 2560  รายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
20 มิ.ย. 2560  รายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ประจำเดือน มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอตะโหมด รับแล้ว
20 มิ.ย. 2560  การจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ?พี่พบน้องสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้? กศน.อำเภอตะโหมด รับแล้ว
20 มิ.ย. 2560  แบบรายงานการทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน(ให้น้องยิ่งยศ) กศน.อำเภอตะโหมด รับแล้ว
19 มิ.ย. 2560  แบบรายงานการทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน กศน.อำเภอป่าบอน รับแล้ว
19 มิ.ย. 2560  ฝากให้พี่เบิ้ล รายงานการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน กศน.อำเภอศรีนครินทร์ รับแล้ว
16 มิ.ย. 2560  ขออนุมัติเดินทางไปราชการ กศน.อำเภอเขาชัยสน รับแล้ว
16 มิ.ย. 2560  การจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "พี่พบน้องสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้" กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
15 มิ.ย. 2560  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสว กศน.อำเภอบางแก้ว รับแล้ว
15 มิ.ย. 2560  การจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.อำเภอเขาชัยสน รับแล้ว
14 มิ.ย. 2560  ขออนุมัติไปราชการ กศน.อำเภอตะโหมด รับแล้ว
14 มิ.ย. 2560  การจัดโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย กศน.อำเภอกงหรา รับแล้ว
14 มิ.ย. 2560  ส่งแบบตอบรับโครงการอบรมแกนนำเพื่อขยายผลเกษตรธรรมชาติ กศน.อำเภอตะโหมด รับแล้ว
12 มิ.ย. 2560  ขออนุมัติไปราชการ ศรีบรรพต กศน.อำเภอศรีบรรพต รับแล้ว
12 มิ.ย. 2560  0210.5009/327 กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
12 มิ.ย. 2560  การจัดโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบ 100ปี ธงชาติไทย กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
07 มิ.ย. 2560  ส่งคำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฎิบัติเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กศน.อำเภอกงหรา รับแล้ว
07 มิ.ย. 2560  ข้อมูลทำเนียบครู กศน. ประจำปี 2559 กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
31 พ.ค. 2560  รายงานข้อมูลอัธยาศัย(อ.กิตติ) กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
31 พ.ค. 2560  รายงานข้อมูลห้องสมุด กศน.อำเภอศรีบรรพต รับแล้ว