-->  มีหนังสือจำนวน 1963 ฉบับ

ยังไม่รับ 534 ฉบับ
17 ส.ค. 2560  ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี งบประมาณ 2560 กศน.อำเภอตะโหมด รับแล้ว
17 ส.ค. 2560  พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียติครู กศน. ประจำปี 2560 กศน.อำเภอตะโหมด รับแล้ว
17 ส.ค. 2560  ส่งแบบตอบรับพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน.ประจำปี 2560 กศน.อำเภอกงหรา รับแล้ว
17 ส.ค. 2560  สำรวจผู้เข้าร่วมโครงการเสริมคุณค่าคลังปัญญา กศน. กศน.อำเภอเขาชัยสน รับแล้ว
17 ส.ค. 2560  แก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กศน.อำเภอเขาชัยสน รับแล้ว
17 ส.ค. 2560  พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติครูกศน.ประจำปี 2560 กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
16 ส.ค. 2560  พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ประจำปี 2560 กศน.อำเภอศรีนครินทร์ รับแล้ว
15 ส.ค. 2560  ขอเชิญร่วมโครงการ "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กศน.อำเภอเขาชัยสน รับแล้ว
15 ส.ค. 2560  ขอเชิญร่วมโครงการ "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กศน.อำเภอเขาชัยสน รับแล้ว
15 ส.ค. 2560  ขอแก้ไขรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบปร กศน.อำเภอบางแก้ว รับแล้ว
11 ส.ค. 2560  โครงการเสริมสร้างวินัยจราจรแก่นักเรียน/นักศึกษา สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กศน.อำเภอกงหรา รับแล้ว
11 ส.ค. 2560  โครงการเสริมสร้างวินัยจราจรแก่นักเรียน/นักศึกษาสวมหมวกนิรภัยฯ กศน.อำเภอปากพะยูน รับแล้ว
11 ส.ค. 2560  แจ้งรายชื่อบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเ กศน.อำเภอบางแก้ว รับแล้ว
11 ส.ค. 2560  โครงการเสริมสร้างวินัยจราจรแก่นักเรียน/นักศึกษาสวมหมวกนิรภัยฯ กศน.อำเภอบางแก้ว รับแล้ว
11 ส.ค. 2560  โครงการเสริมสร้างวินัยจราจรแก่นักเรียน/นักศึกษาสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
10 ส.ค. 2560  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ประจำปีงบประมาณ 2560 กศน.อำเภอป่าพะยอม รับแล้ว
10 ส.ค. 2560  รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ กศน.อำเภอบางแก้ว รับแล้ว
10 ส.ค. 2560  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ 2560" กศน.อำเภอบางแก้ว รับแล้ว
09 ส.ค. 2560  รายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน กศน.อำเภอกงหรา รับแล้ว
08 ส.ค. 2560  สูจิบัตรกีฬา (ฝากน้องมุก) กศน.อำเภอศรีนครินทร์ รับแล้ว